Nápad na to, jak zprostředkovat materiální udržitelnost dětem, v mé hlavě zraje od začátku projektu Vítej doma. Tedy od roku 2018. 

Ať už máte téma udržitelnosti nebo ohleduplnosti k našemu okolí spojené s alternativním stylem bydlení, nebo prostě jenom s životem jako takovým, možná jste se už zamýšleli, jak to všechno předat dál a naučit např. vaše děti?

Protože moje maminka celý život pracuje v MŠ, pochytila jsem z předškolní výchovy následující – o udržitelnosti se mluví spíše jako o třídění odpadu, někdy se jde i více do hloubky, ale pracovní materiály k tomu nejsou dostačující. 

Z mé zkušenosti skautské vedoucí také vím, že děti jsou velice zvídavými bytostmi a že návyky, které odpozorují ze svého okolí, velice rychle začnou používat i ve svém životě. Samozřejmě je nejlepší, když jde tento impulz z rodiny, ale i škola či mimoškolní aktivity dokáží ledacos šikovně předat. 

A tak jsem si prostě řekla, no joooo, vždyť na to musím jít od lesa (rozumějte od dětí). Pokud v dětech vzbudíme „ty správné“ návyky, budou je předávat dalším generacím už přirozeně samy. V ideálním případě, žejo. 

A tak vznikly pracovní listy
"Vítej doma, udržitelnosti"

Pracovníček aneb pracovní listy s hravými úkoly, které dítě rozvíjí v oblasti grafomotorické, zrakové, sluchové, matematické pregramotnosti a v orientaci na ploše.

 

Důležitým nástrojem pro efektivní rozvoj jedince je formativní hodnocení, kdy učitel či rodič zjišťuje, co již dítě umí, co se opravdu naučilo a podle toho se rozhoduje o dalším postupu. 

Díky formativnímu hodnocení můžete upravit pracovní list a daný úkol (složitost) individuálně pro každého jednotlivce.

V pravém horním rohu každého pracovního listu se nachází symbol označující rozvíjenou oblast u dítěte. Leckteré úkoly rozvíjí 2 (i více) oblastí zároveň. Také podle toho, jak si upravíte zadání na míru svěřeného/vašeho dítěte, můžete ovlivnit oblast rozvoje.

Tento materiál je vhodný pro děti od 4 let.

Naučme děti předcházet vzniku odpadu.
Pusťme si do života udržitelnost a ne jenom třídění odpadů.

 

Na 10 předmětech denní (s)potřeby ukazuji, jak je možné je nahradit udržitelnější variantou.

Aby dotyčný předmět déle vydržel.

Hned se nemusel po použití vyhodit.

A byl šetrný k vám a vašemu okolí. 

Co všechno je součástí pracovních listů?

Ve formátu PDF dostanete zpracované

– legendu udržitelných vs. spotřebních věcí 
50 pracovních listů s oblastmi rozvoje jedince 

ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ

SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ

MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST

GRAFOMOTORIKA

ORIENTACE NA PLOŠE

 
 

Ukázku vidíte zde

Materiály si stačí jen vytisknout.
Navíc si je jednou stáhnete
a máte je už k dispozici napořád.

Ilustrace do pracovních listů „Vítej doma, udržitelnosti“ připravila ilustrátorka Magdaléna Krejčí a zcela záměrně jsme zvolily jednoduché linie. 

Poté, co si materiály vytisknete, můžete si obrázky vymalovat a dozdobit s dětmi přesně tak, jak se vám zrovna bude chtít.