Veškeré bydlení, takže i to alternativní potřebuje jednu zásadní věc. Musí se někam umístit. 🏡

Vše se tedy odvíjí od pozemku. Ať už pozemek vlastníte, dědíte nebo se teprve chystáte pořídit, v tomto článku vám můžeme poradit, na co všechno se dá u pozemku zaměřit. Touláte se přírodou? Omrkněte pozemky

Moc ráda se toulám po lesích, lukách a odlehlých cestičkách. Kromě toho, že tam často vidím pozemky, u kterých si říkám, že mají neviděný potenciál, tak se na to dívám taky investičně. Zarostlý pozemek, o který se majitelé nezajímají má často hodnotu v řádu statisíců až milionů a naopak krásně sečená tráva, na kterou se bojíme jen pomyslet, má hodnotu v nižších desítkách tisíc. 👉 Tip: Co všechno ovlivňuje cenu a jak to zjistíme můžete zjistit v našem kurzu jak na výběr ideálního pozemku a nebo si to zkráceně popíšeme zde v článku. 

 

Omrkněte i mapy

Kromě toulání po lesích se také toulám po mapách. Těch papírových moc ne, spíše těch internetových. Konkrétně pak mapy.cz nebo Google maps a jejich letecké. Dají se tam najít zajímavé místa ke koupi. Když si najedeme na mapy.cz, můžeme si tam nově kliknout ve „změnit mapu“ na „Katastrální.“ Zobrazí se nám na mapě čáry, které určují hranice pozemků, tedy parcel. A taky se nám ukážou čísla parcel. 

 

Případně si klikněte v mobilní aplikaci na místo, které chcete, objeví se vám tam puntík a po vysunutí (detail pozemku) sjeďte úplně dolů, kde můžete kliknout na „Informace o pozemku v katastru nemovitostí.“


 

Pak už není nic lepšího, než si najet na https://nahlizenidokn.cuzk.cz a najít si veškeré informace o pozemku.
Musíte tam zadat jen katastrální území a číslo parcely, které vás zajímá. 

 

Katastrální server

Na katastrálním serveru si můžete zjistit, KDO je majitelem parcely a KDE má trvalé bydliště. Zjistíte i číslo listu vlastnického a pomocí něho zjistíte jaké všechny další pozemky onen člověk vlastní. Ale taky můžete zjistit, jestli nemá pozemek nějaké břemeno (elektrický sloup nebo dokonce exekuční). O všech těchto věcech si více povídáme v kurzu. 

 

Co ale na katastru nemovitostí NEZJISTÍME je ona magická vlastnost pozemku. NEzjistíme totiž, jestli je stavební. A taky nezjistíme, jestli si tam můžeme postavit kontejner, jurtu nebo cokoliv jiného. Jestli je pozemek označen jako orná půda, zahrada nebo jiná plocha je nám víceméně jedno, protože všechny tyto druhy pozemků mohou a nemusí být stavební. To nám určuje územní plán. Zadejte si do Google „územní plán Horní Dolní (vesnice, kterou potřebujete)“ a zcela jistě vám vyjede nějaký výsledek. Někdy je to na stránkách obce, někdy na stránkách spádového města. To, co vy hledáte je pravděpodobně „hlavní výkres.“ 

 

Územní plán

Když si Územní plán otevřete, dostanete mapu pozemků, kde jsou různýma barvičkami zakreslené různé oblasti. A ještě navíc je to označeno různýma písmenkama a číslama. 

Pokud se nám podaří najít náš pozemek a zjistíme o jakou oblast jde, můžeme si dohledat v legendě a v textové části co se na daném pozemku může stavět. V tomto případě vidíme na obrázku oblast SO, která nám v legendě říká, že je to oblast pro bydlení smíšené obytné. 

Zní to dobře a vypadá to jako stavební oblast, ale pro jistotu bude lepší si otevřít další dokument – textová část a tam se ujistíme co vše se v oblasti skutečně může stavět. Podrobněji a názorně to krok po kroku opět probíráme v našem kurzu.

Inženýrské sítě 

Někdy se stane, že pozemek v jedné vesnici / městě má hodnotu 2500,-Kč za m2 a někdy ani ne půlku ve stejné oblasti. Může to být tím, že k jednomu pozemku jsou dovedeny inženýrské sítě a k druhému ne. Co to jsou inženýrské sítě?Jsou to sítě, které dnes a denně používáme.

 

Připojení

  • vody,
  • odpadu,
  • elektřiny,
  • plynu,
  • optického kabelu.

Jestli všechno výše zmíněné vede k vámi vybranému pozemku můžete zjistit pouhou procházkou po okolí pozemku.

Vidíte kanál? Asi tam povede kanalizace. 

Vidíte hydrant? To bude v okolí vodovodní řad. 

Vidíte v okolí domky, které mají hlavní uzávěr plynu? Asi tam povede plyn.

Vidíte elektrické sloupy a dráty? Tak ty vedou elektřinu. Ne vždy to však jde vidět. Takže i když nic z toho nevidíte, neznamená to, že to tudy nevede. Někdy to vede mimo chodník a elektřina není vždy vedena nad zemí, naopak čím dál častěji je vedena pod zemí. Přesto se dá zdarma zjistit jestli to tudy vede. 


 

Opět si zadejte do Google „Vyjádření k existenci sítí“ a vyskočí vám různé firmy. Pro vodu a kanalizaci to bude místní VaK, pro telekomunikační kabely Cetin, pro plyn Gasnet a pro elektřinu eg.d ČEZ nebo. Pak už vás navede formulář. Kdybyste si nebyli jistí, vše projíždíme velmi podrobně i s videem v našem kurzu.

 

Sousedi 

Až si zjistíte všechny tyhle informace, nepodceňujte ty samozřejmé věci. Každý pozemek má sousední pozemek a ten má svého majitele. Váš soused vám bude muset povolit stavbu, pokud to půjde přes stavební úřad. Ale taky vám může udělat peklíčko, i když stavební úřad nebudete potřebovat. Je fajn je dopředu kontaktovat a navázat aspoň první kontakt a zjistit si jejich postoj k vašemu záměru. A druhá věc jsou komunikace, tedy cesty. Ujistěte se, že cesta, která vede k vašemu pozemku je cestou i v katastru a není v držení zlých sousedů, kteří by vám pak mohli snadno zabránit k přístupu na pozemek. Případně je opačná varianta. Pokud máte pocit, že k pozemku nevede žádná cesta, možná že je v katastru pozemek v majetku obce, po kterém si budete moct pozemek zpřístupnit. To všechno je potřeba si dohledat. O cestách i sousedech opět více mluvíme v našem kurzu.  

 

Rada závěrem 

Když už jste přesvědčení o tom, že jste našli váš vysněný pozemek, před koupí ještě zaběhněte na stavební úřad, sdělte jim svůj záměr a zeptejte se, jestli to tak bude v pořádku. Budou-li s tím „v míru,“ bylo by fajn, kdyby vám to i napsali černé na bílém, s podpisem a razítkem st. úřadu. 

 

👉 Článek by byl až příliš dlouhý, abychom to všechno probrali dostatečně do hloubky. Nicméně tu možnost máte. Udělejte si čas a pusťte si videa z našeho kurzu, kde vše probíráme velmi detailně a vše vám ukážeme názorně a na obrazovce.